"feature speakers" — Słownik kolokacji angielskich

feature speakers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówiący cechy
  1. feature czasownik + speaker rzeczownik
    Silna kolokacja

    This will be her third time as featured speaker at the event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo