BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) system, series
Kolokacji: 2
(2) Gingrich, Foley
Kolokacji: 4
(3) Silver
Kolokacji: 3
(4) phone, wire, cable, setup
Kolokacji: 4
1. speaker cabinet = mówiący szafka speaker cabinet
2. speakers bureau = mówiący biuro speakers bureau
3. speaker box = mówiący pudło speaker box
4. speaker enclosure = miejsce odgrodzone mówiącego speaker enclosure
(6) Wright, Miller
Kolokacji: 3
(7) button, cone, output
Kolokacji: 3
(8) grille, grill, Brown
Kolokacji: 3
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.