BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(4) find, hear, know
Kolokacji: 3
(5) invite, host, recruit
Kolokacji: 4
1. use speakers = mówiący wykorzystania use speakers
2. work as a speaker = praca jako mówiący work as a speaker
3. make speakers = marki mówiący make speakers
4. bring speakers = zabierz mówiących bring speakers
5. speaker hidden = mówiący ukryty speaker hidden
6. put on speaker = włącz głośnik put on speaker
7. speaker built = mówiący zbudował speaker built
8. surround speakers = mówiący obramowania surround speakers
9. speaker set = mówiący umieścił speaker set
(7) call, refer
Kolokacji: 2
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.