BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) include, call, address
Kolokacji: 3
(8) talk, learn, lecture
Kolokacji: 3
(11) crackle, blare, boom, blast
Kolokacji: 4
1. speaker describes = mówiący opisuje speaker describes
2. speaker accounts = mówiący konta speaker accounts
3. speaker communicates = mówiący komunikuje speaker communicates
4. speaker draws = mówiący rysuje speaker draws
5. speaker shares = części mówiącego speaker shares
6. Speaker sends = Mówiący wysyła Speaker sends
7. speaker writes = mówiący pisze speaker writes
8. speaker broadcasts = programy mówiącego speaker broadcasts
(14) discuss, warn, preside
Kolokacji: 3
(15) denounce, praise, criticize
Kolokacji: 3
(16) decide, choose
Kolokacji: 2
(17) emphasize, stress
Kolokacji: 2
(18) intend, focus, recall
Kolokacji: 3
(19) argue, oppose, face
Kolokacji: 3
(20) accuse, complain
Kolokacji: 2
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.