BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(2) public, single, individual
Kolokacji: 3
(3) motivational, black, poor
Kolokacji: 3
(5) fluent, eloquent
Kolokacji: 2
(6) frequent, regular, audio
Kolokacji: 3
(10) featured, prominent
Kolokacji: 2
(11) main, principal, key
Kolokacji: 3
(13) German, Yiddish
Kolokacji: 2
(16) built-in, internal
Kolokacji: 2
(17) loud, only, tinny
Kolokacji: 3
(18) Arabic, non-Arabic
Kolokacji: 2
(20) Irish, Gaelic
Kolokacji: 2
(21) professional, political
Kolokacji: 2
(23) Russian, Turkish
Kolokacji: 2
(25) after-dinner, rear, front
Kolokacji: 3
(28) Chinese, non-Chinese
Kolokacji: 2
(29) best, better
Kolokacji: 2
(31) different, special, original
Kolokacji: 3
(32) hidden, invisible
Kolokacji: 2
(34) active, dynamic, forceful
Kolokacji: 3
(35) monolingual, bilingual
Kolokacji: 2
1. high-profile speaker = głośny mówiący high-profile speaker
2. full-range speaker = rzecznik pełny-zakres full-range speaker
3. longest-serving Speaker = Rzecznik najdłużej pracujący longest-serving Speaker
(37) fiery, passionate
Kolokacji: 2
(38) left, conservative, right
Kolokacji: 3
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.