BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) include, call, address
Kolokacji: 3
2. speaker comes = mówiący przychodzi speaker comes
3. speaker gives = mówiący daje speaker gives
4. speaker goes = mówiący idzie speaker goes
5. speaker begins = mówiący napoczyna speaker begins
6. speaker dies = mówiący umiera speaker dies
7. speaker pauses = mówiący przerywa speaker pauses
8. speaker moves = mówiący rusza się speaker moves
9. speaker produces = mówiący produkuje speaker produces
10. speaker rises = mówiący wstaje speaker rises
11. Speaker leads = Mówiący prowadzi Speaker leads
12. speaker gets = mówiący dostaje speaker gets
13. speaker leaves = liście mówiącego speaker leaves
14. speaker turns = mówiący obraca się speaker turns
15. speaker sits = mówiący siada speaker sits
16. speaker steps = kroki mówiącego speaker steps
17. speaker assumes = mówiący przypuszcza speaker assumes
18. speaker adds = mówiący dodaje speaker adds
19. speaker brings = mówiący przynosi speaker brings
20. speaker follows = mówiący następuje speaker follows
21. speaker migrates = mówiący emigruje speaker migrates
22. speaker mounts = mówiący wspina się speaker mounts
23. speaker starts = mówiący zaczyna speaker starts
24. speaker creates = mówiący stwarza speaker creates
25. speaker reproduces = mówiący wykonuje reprodukcję speaker reproduces
(8) talk, learn, lecture
Kolokacji: 3
(11) crackle, blare, boom, blast
Kolokacji: 4
(14) discuss, warn, preside
Kolokacji: 3
(15) denounce, praise, criticize
Kolokacji: 3
(16) decide, choose
Kolokacji: 2
(17) emphasize, stress
Kolokacji: 2
(18) intend, focus, recall
Kolokacji: 3
(19) argue, oppose, face
Kolokacji: 3
(20) accuse, complain
Kolokacji: 2
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.