BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. Speaker Newt Gingrich = Mówiący Traszka Gingrich Speaker Newt Gingrich
2. speaker system = system mówiącego speaker system
3. House Speaker Newt Gingrich = Izba Mówiący Traszka Gingrich House Speaker Newt Gingrich
4. Assembly Speaker Sheldon Silver = Rzecznik zgromadzenia Sheldon Srebro Assembly Speaker Sheldon Silver
5. speaker phone = telefon mówiącego speaker phone
6. Speaker Sheldon Silver = Mówiący Sheldon Srebro Speaker Sheldon Silver
7. Speaker Gingrich = Mówiący Gingrich Speaker Gingrich
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.