BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"situation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

situation rzeczownik

rzeczownik + situation
Kolokacji: 72
emergency situation • security situation • hostage situation • crisis situation • combat situation • family situation • rights situation • ...
situation + rzeczownik
Kolokacji: 7
situation comedy • Situation Room • situation report • situation change • situation warrant • ...
situation + czasownik
Kolokacji: 101
situation arises • situation deteriorates • situation worsens • situation occurs • situation requires • situation improves • ...
czasownik + situation
Kolokacji: 89
avoid situations • situation given • include situations • get out of a situation • situation is reversed • assess the situation • ...
przymiotnik + situation
Kolokacji: 372
similar situation • political situation • current situation • financial situation • difficult situation • economic situation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
  • What did de Man have to say about the political situation?
  • At that time, the political situation run out of control.
  • Until now, we have had only Richard's word about the political situation.
  • By the time of his return the political situation had changed.
  • Already he knew that the social or political situation was a large part of the problem.
  • However, the political situation in the year after that became less kind to him.
  • I would like to talk with you about the political situation down there.
  • "But we do not know what the political situation is."
  • But I would like to add what is the political situation there?
  • The beginning of the 21st century saw the political situation in the country turn from bad to worse.
3. current situation = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja current situation
4. financial situation = sytuacja finansowa, stan majątkowy financial situation
6. economic situation = sytuacja gospodarcza economic situation
8. bad situation = zła sytuacja bad situation
9. present situation = obecna sytuacja, bieżąca sytuacja, aktualna sytuacja present situation
10. whole situation = cała sytuacja whole situation
12. social situation = sytuacja towarzyska social situation
13. desperate situation = beznadziejna sytuacja desperate situation
14. particular situation = szczególna sytuacja particular situation
15. awkward situation = głupia sytuacja awkward situation
16. unusual situation = niezwykła sytuacja unusual situation
17. specific situation = konkretna sytuacja specific situation
18. tough situation = ciężka sytuacja tough situation
19. tense situation = napięta sytuacja tense situation
20. dire situation = tragiczna sytuacja dire situation
21. impossible situation = niemożliwa sytuacja impossible situation
22. precarious situation = niepewna sytuacja precarious situation
23. stressful situation = stresująca sytuacja stressful situation
24. unique situation = wyjątkowa sytuacja unique situation
26. sexual situation = seksualna sytuacja sexual situation
27. critical situation = krytyczna sytuacja critical situation
28. win-win situation = sytuacja, w której nie ma przegranych win-win situation
29. military situation = militarna sytuacja military situation
30. new situation = nowa sytuacja new situation
31. real situation = rzeczywista sytuacja real situation
32. special situation = szczególna sytuacja special situation
33. serious situation = poważna sytuacja serious situation
34. ideal situation = idealna sytuacja ideal situation
35. delicate situation = delikatna sytuacja delicate situation
36. no-win situation = sytuacja bez wyjścia no-win situation
37. actual situation = rzeczywista sytuacja actual situation
38. complex situation = skomplikowana sytuacja complex situation
39. entire situation = cała sytuacja entire situation
40. volatile situation = nieprzewidywalna sytuacja volatile situation
41. embarrassing situation = kłopotliwa sytuacja embarrassing situation
42. legal situation = sytuacja prawna, stan prawny legal situation
43. extreme situation = ekstremalna sytuacja extreme situation
45. good situation = dobra sytuacja good situation
46. international situation = międzynarodowa sytuacja international situation
47. sticky situation = niezręczna sytuacja, kiepskie położenie, kiepska sytuacja sticky situation
48. tactical situation = taktyczna sytuacja tactical situation
49. domestic situation = sytuacja krajowa domestic situation
50. complicated situation = zawikłana sytuacja complicated situation
51. general situation = ogólna sytuacja general situation
52. hypothetical situation = hipotetyczna sytuacja hypothetical situation
54. personal situation = sytuacja osobista personal situation
55. strange situation = dziwna sytuacja strange situation
56. overall situation = sytuacja ogólna overall situation
57. chaotic situation = chaotyczna sytuacja chaotic situation
58. common situation = pospolita sytuacja common situation
59. hopeless situation = beznadziejna sytuacja hopeless situation
60. unfortunate situation = sytuacja nieszczęśnika unfortunate situation
61. terrible situation = straszna sytuacja terrible situation
63. unstable situation = niestabilna sytuacja unstable situation
64. normal situation = normalna sytuacja normal situation
65. fiscal situation = fiskalna sytuacja fiscal situation
66. dramatic situation = dramatyczna sytuacja dramatic situation
67. real-life situation = sytuacja dotycząca rzeczywistych sytuacji real-life situation
68. everyday situation = codzienna sytuacja everyday situation
69. odd situation = dziwna sytuacja odd situation
70. tragic situation = tragiczna sytuacja tragic situation
71. strategic situation = strategiczna sytuacja strategic situation
73. local situation = miejscowa sytuacja local situation
74. tight situation = napięta sytuacja tight situation
75. humanitarian situation = sytuacja humanitarysty humanitarian situation
77. bizarre situation = dziwaczna sytuacja bizarre situation
78. explosive situation = sytuacja materiału wybuchowego explosive situation
79. possible situation = możliwa sytuacja possible situation
80. better situation = lepsza sytuacja better situation
81. true situation = prawdziwa sytuacja true situation
82. interesting situation = interesująca sytuacja interesting situation
83. tricky situation = trudna sytuacja tricky situation
85. perilous situation = niebezpieczna sytuacja perilous situation
86. sad situation = godna ubolewania sytuacja sad situation
87. opposite situation = naprzeciw sytuacji opposite situation
88. medical situation = medyczna sytuacja medical situation
89. absurd situation = sytuacja absurdu absurd situation
90. unpleasant situation = przykre położenie unpleasant situation
91. intolerable situation = niedopuszczalna sytuacja intolerable situation
przyimek + situation
Kolokacji: 25
through situations • for situations • regarding situation • close to the situation • during situations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.