"simply" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

simply przysłówek

czasownik + simply
Kolokacji: 725
simply refer • simply state • simply ignore • simply walk • simply disappear • simply refuse • simply follow • simply stare • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. simply put = mówiąc prosto, po prostu, upraszczając, w uproszczeniu, mówiąc wprost simply put
2. simply refer = po prostu odnieś się simply refer
4. simply ignore = po prostu zignoruj simply ignore
5. simply walk = po prostu chodź simply walk
9. simply stare = po prostu wpatruj się simply stare
10. simply vanish = po prostu zniknij simply vanish
11. simply accept = po prostu zaakceptuj simply accept
12. simply choose = po prostu wybierz simply choose
13. simply assume = po prostu przypuść simply assume
14. simply reflect = po prostu odzwierciedlij simply reflect
15. simply drop = po prostu upuść simply drop
16. simply try = po prostu spróbuj simply try
17. simply stand = po prostu stań simply stand
18. simply move = po prostu rusz się simply move
19. simply add = po prostu dodaj simply add
20. simply sit = po prostu usiądź simply sit
21. simply stop = po prostu zatrzymaj się simply stop
22. simply wait = po prostu poczekaj simply wait
23. simply titled = po prostu zatytułować simply titled
24. simply fall = po prostu spadnij simply fall
25. simply mean = po prostu oznaczaj simply mean
26. simply ask = po prostu zapytaj simply ask
27. simply give = po prostu daj simply give
28. simply run = po prostu pobiec simply run
29. simply write = po prostu napisz simply write
30. simply allow = po prostu pozwól simply allow
31. simply called = po prostu zadzwonić simply called
32. simply want = po prostu chciej simply want
33. simply take = po prostu weź simply take
34. simply look = po prostu popatrz simply look
35. simply tell = po prostu powiedz simply tell
36. simply leave = po prostu wyjdź simply leave
37. simply turn = po prostu obróć się simply turn
38. simply change = po prostu zmień simply change
39. simply decide = po prostu zadecyduj simply decide
40. reply simply = odpowiedz prosto reply simply
41. simply go = po prostu pójdź simply go
42. simply make = po prostu zrób simply make
43. simply use = po prostu użyj simply use
44. simply need = po prostu potrzebuj simply need
45. simply keep = po prostu trzymaj simply keep
46. simply read = po prostu przeczytaj simply read
47. live simply = żyj zwyczajnie live simply
48. say simply = powiedz prosto say simply
49. simply get = po prostu dostań simply get
50. simply let = po prostu pozwól simply let
51. simply feel = po prostu poczuj simply feel
52. simply play = po prostu zagraj simply play
53. simply find = po prostu znajdź simply find
54. simply come = po prostu przyjdź simply come
55. simply lose = po prostu przegraj simply lose
56. simply show = po prostu pokaż simply show
57. simply enjoy = po prostu lubić simply enjoy
58. simply nod = po prostu kiwnięcie głową simply nod
60. simply see = po prostu zobacz simply see
61. simply watch = po prostu popatrz simply watch
62. simply think = po prostu pomyśl simply think
63. simply hold = po prostu trzymaj simply hold
64. simply provide = po prostu dostarcz simply provide
66. simply named = po prostu nazwać simply named
69. simply fail = po prostu doznaj niepowodzenia simply fail
70. simply kill = po prostu zabij simply kill
71. simply buy = po prostu kup simply buy
72. simply send = po prostu wyślij simply send
73. simply forget = po prostu zapomnij simply forget
75. simply pass = po prostu miń simply pass
78. simply create = po prostu stwórz simply create
79. simply wish = po prostu chciej simply wish
81. simply work = po prostu praca simply work
83. simply place = po prostu miejsce simply place
84. simply explain = po prostu wyjaśnij simply explain
85. simply throw = po prostu rzut simply throw
86. speak simply = mów prosto speak simply
87. simply appear = po prostu pojaw się simply appear
88. simply respond = po prostu odpowiedz simply respond
89. consist simply = składaj się prosto consist simply
90. simply repeat = po prostu powtórz simply repeat
91. simply pay = po prostu zapłać simply pay
92. simply cut = po prostu potnij simply cut
93. simply offer = po prostu zaoferuj simply offer
94. simply start = po prostu zacznij simply start
95. simply die = po prostu umrzyj simply die
96. simply act = po prostu działaj simply act
97. simply raise = po prostu podnieś simply raise
98. simply drive = po prostu prowadź simply drive
99. simply smile = po prostu uśmiech simply smile
100. simply push = po prostu popchnij simply push
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
simply + przymiotnik
Kolokacji: 71
simply wrong • simply true • simply impossible • simply unable • simply unacceptable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.