"simply run" — Słownik kolokacji angielskich

simply run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu pobiec
  1. run czasownik + simply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Instead she simply ran through the door as if it weren't there.

    Podobne kolokacje: