"simply get" — Słownik kolokacji angielskich

simply get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu dostań
  1. get czasownik + simply przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Also, what should be important for the poor is simply getting them a university education in the first place.

powered by  eTutor logo