Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"secret" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

secret przymiotnik

secret + rzeczownik
Kolokacji: 420
secret police • secret society • secret agent • secret service • Secret Life • secret weapon • secret ballot • secret meeting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 88
9. secret place = tajemne miejsce secret place
12. secret identity = tajemna tożsamość secret identity
14. secret message = tajemna wiadomość secret message
16. secret organization = potajemna organizacja secret organization
18. secret code = tajemny kod secret code
19. secret location = tajemna lokalizacja secret location
22. secret information = tajna informacja secret information
25. secret room = tajemny pokój secret room
26. Secret War = Tajemna Wojna Secret War
27. secret program = tajny program secret program
28. secret world = tajemny świat secret world
29. secret door = tajemne drzwi secret door
30. secret agreement = sekretna umowa secret agreement
31. secret way = tajemna droga secret way
33. secret base = tajemna podstawa secret base
34. secret talk = tajemne mówienie secret talk
35. secret deal = potajemna transakcja secret deal
37. secret order = tajemny porządek secret order
38. secret affair = potajemny romans secret affair
39. secret tunnel = tajemny tunel secret tunnel
41. secret compartment = tajemny schowek, tajemna skrytka secret compartment
42. secret chamber = tajemna sala secret chamber
43. secret entrance = tajne wejście secret entrance
44. secret recipe = tajemny przepis secret recipe
46. secret thought = tajemnica pomyślała secret thought
47. Secret Diary = Tajemny Dziennik Secret Diary
48. secret smile = tajemniczy uśmiech secret smile
49. Secret Santa Vote = Tajemny Święty Mikołaj Głos Secret Santa Vote
50. secret report = tajny raport secret report
51. secret agency = tajemna agencja secret agency
52. secret love = cicha miłość secret love
53. secret lover = cichy kochanek secret lover
54. secret prison = tajemne więzienie secret prison
56. secret thing = tajemna rzecz secret thing
57. secret heart = tajemne serce secret heart
59. secret passageway = tajemny korytarz secret passageway
61. secret relationship = tajemne stosunki secret relationship
63. Secret Army = Tajemne Wojsko Secret Army
64. secret key = klucz tajny secret key
65. secret trial = tajemna rozprawa secret trial
67. secret group = tajemna grupa secret group
68. secret name = tajemne imię secret name
69. secret government = tajemny rząd secret government
70. secret laboratory = tajemne laboratorium secret laboratory
71. secret facility = potajemny obiekt secret facility
74. secret desire = cicha ochota secret desire
75. secret recording = potajemne nagrywanie secret recording
76. secret fund = tajny fundusz secret fund
77. secret source = ciche źródło secret source
78. secret panel = tajemny panel secret panel
79. secret handshake = tajemny uścisk dłoni secret handshake
80. secret evidence = tajemne dowody secret evidence
81. secret power = tajemna moc secret power
82. secret marriage = związek małżeński zawarty potajemnie secret marriage
83. secret headquarters = tajemna centrala secret headquarters
84. secret visit = tajemna wizyta secret visit
85. secret agenda = tajne zamiary secret agenda
86. Secret Invasion = Potajemna Inwazja Secret Invasion
87. secret alliance = tajemne przymierze secret alliance
88. secret session = tajne posiedzenie, tajna narada secret session
przysłówek + secret
Kolokacji: 8
most secret • highly secret • supposedly secret • largely secret • longer secret • ...
secret + przyimek
Kolokacji: 4
secret from • secret for • secret until • secret in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.