"secret deal" — Słownik kolokacji angielskich

secret deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemna transakcja
  1. secret przymiotnik + deal rzeczownik
    Silna kolokacja

    "There were players who thought I had this secret deal or the executive committee was under my thumb," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo