"Secret Garden" — Słownik kolokacji angielskich

Secret Garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tajemny Ogród
  1. secret przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She would have all summer in the secret garden before he came back.

    Podobne kolokacje: