"secret affair" — Słownik kolokacji angielskich

secret affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potajemny romans
  1. secret przymiotnik + affair rzeczownik
    Silna kolokacja

    The people of the town have been on to their secret affair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo