BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"regret" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regret czasownik

regret + rzeczownik
Kolokacji: 9
regret one's decision • regret one's actions • regret one's words • regret one's choice • regret the loss • ...
czasownik + regret
Kolokacji: 4
come to regret • begin to regret • live to regret • go to regret
regret + przyimek
Kolokacji: 9
regret in • regret for • regret to • regret with • regret at • ...
regret + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
deeply regret • later regret • immediately regret • bitterly regret • instantly regret • ...

regret rzeczownik

czasownik + regret
Kolokacji: 6
express regret • feel regret • voice regret • show regret • send one's regrets • ...
przymiotnik + regret
Kolokacji: 41
only regret • deep regret • great regret • big regret • real regret • ...
przyimek + regret
Kolokacji: 8
without regret • with regret • of regret • to one's regret • for regret • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.