"regret" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regret rzeczownik

czasownik + regret
Kolokacji: 6
express regret • feel regret • voice regret • show regret • send one's regrets • ...
przymiotnik + regret
Kolokacji: 41
only regret • deep regret • great regret • big regret • real regret • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) only, slight, little
Kolokacji: 3
1. deep regret = głęboki żal deep regret
2. great regret = wielki żal great regret
3. big regret = wielki żal big regret
4. profound regret = głęboki żal profound regret
5. deepest regret = najgłębszy żal deepest regret
6. mild regret = łagodny żal mild regret
7. main regret = główny żal main regret
9. extreme regret = skrajny żal extreme regret
10. keen regret = gorący żal keen regret
11. utmost regret = najwyższy żal utmost regret
(4) greatest, major, fleeting
Kolokacji: 3
(6) personal, vain, infinite
Kolokacji: 3
przyimek + regret
Kolokacji: 8
without regret • with regret • of regret • to one's regret • for regret • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.