"regret" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regret rzeczownik

czasownik + regret
Kolokacji: 6
express regret • feel regret • voice regret • show regret • send one's regrets • ...
przymiotnik + regret
Kolokacji: 41
only regret • deep regret • great regret • big regret • real regret • ...
przyimek + regret
Kolokacji: 8
without regret • with regret • of regret • to one's regret • for regret • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.