"with regret" — Słownik kolokacji angielskich

with regret kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z żalem
  1. with przyimek + regret rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They sometimes leave us with deep regrets about what could have happened, but didn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo