"of regret" — Słownik kolokacji angielskich

of regret kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z żalu
  1. of przyimek + regret rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And he goes to his death without a word of regret!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo