"begin to regret" — Słownik kolokacji angielskich

begin to regret kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij żałować
  1. begin czasownik + regret czasownik
    Zwykła kolokacja

    In my country, you begin to regret, to feel guilty for being black.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo