"in regret" — Słownik kolokacji angielskich

in regret kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w żalu
  1. in przyimek + regret rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He held her still, staring down at her in regret.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo