"of one's regret" — Słownik kolokacji angielskich

of one's regret kolokacja
Popularniejsza odmiana: of regret
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś żal
  1. of przyimek + regret rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he goes to his death without a word of regret!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo