PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"regret to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "regret to" po angielsku

rzeczownik
 1. żal, smutek, ubolewanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I have no regrets. (Nie mam żadnych żalów.)
  The regret has kept her from sleeping. (Smutek nie pozwolił jej zasnąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. żałować (zrobienia czegoś) [TRANSITIVE]
  I regret my decision. (Żałuję mojej decyzji.)
  He said he regrets nothing. (On powiedział, że niczego nie żałuje.)
  I regret nothing at the end of the day. (Nie żałuję niczego na koniec dnia.)
  You'll regret it! (Będziesz tego żałował!)
  I deeply regret this misunderstanding. (Szczerze żałuję z powodu tego nieporozumienia.)
  "Now I see my error and regret it," he said earnestly. ("Teraz widzę mój błąd i żałuję tego", on powiedział szczerze.)
  I regretted eating the whole cake. (Żałowałam zjedzenia całego ciasta.)
  link synonim: rue
 2. z przykrością (oficjalne wyrażenie żalu lub smutku) formal [TRANSITIVE]
  I regret to inform you that I am unable to accept your proposal. (Z przykrością pana zawiadamiam, że nie mogę przyjąć pana propozycji.)
 3. czuć smutek (z powodu czegoś), ubolewać (nad czymś), żałować formal [TRANSITIVE]
  We regret that such a meeting has not yet taken place. (Ubolewamy nad tym, że takie spotkanie nie miało dotychczas miejsca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"regret to" — Słownik kolokacji angielskich

regret to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żałować aby
 1. regret czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  He didn't do it and I regret it to this day.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo