BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) Nobel, chemistry, Carnegie
Kolokacji: 5
(2) Pulitzer, book, screenplay
Kolokacji: 3
(3) cash, bonus
Kolokacji: 2
(5) Jury, UNESCO, Choice
Kolokacji: 3
(6) consolation, Peace
Kolokacji: 2
1. Israel Prize = Izrael Nagroda Israel Prize
2. State Prize = Państwo Nagroda State Prize
  • Two ensembles of Science was awarded the State Prize in 2005.
  • In 2001 he received the State Prize of Russia.
  • He was twice awarded with the State Prizes of Ukraine (1978, 2001).
  • In particular, he was awarded the State Prize of Ukraine (2004).
  • He was awarded the State Prize of Ukraine in 2005.
  • He was also awarded the State Prize of Russia for his works on stage and in film.
  • Levin, was awarded the State Prize of Ukraine in 1992.
  • The Finnish State Prize he received in 1971 and 1975.
  • Kivikk'aho was awarded the State Prize for Literature in 1951, 1961, 1971 and 1976.
  • As a result they were awarded a State Prize of Soviet Union.
3. Rome Prize = Rzym Nagroda Rome Prize
4. USSR State Prize = ZSRR państwo Nagroda USSR State Prize
5. Japan Academy Prize = Japonia Akademia Nagroda Japan Academy Prize
6. Kyoto Prize = Kyoto Nagroda Kyoto Prize
7. Jerusalem Prize = Jerozolima Nagroda Jerusalem Prize
8. Japan Prize = Japonia Nagroda Japan Prize
9. Tyler Prize = Tyler Nagroda Tyler Prize
(9) Stalin, Lenin
Kolokacji: 2
(10) Man, Giller, Abel
Kolokacji: 3
(11) Mercury, gold
Kolokacji: 3
(13) poetry, nonfiction
Kolokacji: 2
(14) door, Memorial, reporting
Kolokacji: 3
(15) Wolf, actor, Actress, Gershwin
Kolokacji: 4
(20) Year, Audience
Kolokacji: 2
(21) dollar, x, guinea, Blackburn
Kolokacji: 4
(22) lottery, raffle
Kolokacji: 2
(25) brilliancy, Excellence
Kolokacji: 2
(27) science, economics
Kolokacji: 2
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.