"personal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

personal przymiotnik

personal + rzeczownik
Kolokacji: 910
personal computer • personal life • personal information • personal experience • personal relationship • personal interest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Make everyone's personal information available for everyone to see all the time.
  • And they should know never to give out personal information.
  • And I think we have those rights for all of our personal information.
  • He/she has your personal medical information and can help you best.
  • Don't share personal information with anyone who doesn't have the right to know.
  • Individuals must be able to control personal information about themselves.
  • Every day you share personal information about yourself with others.
  • "Would you give us some personal information about your sister?"
  • You do not have to give us personal information to visit our site.
  • Don't give out too much personal information, such as your home address, right away.
8. personal friend = osobisty przyjaciel personal friend
11. personal fortune = osobista fortuna personal fortune
13. personal detail = osobisty szczegół personal detail
14. personal physician = własny lekarz personal physician
15. personal account = konto osobiste, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR personal account
17. personal property = majątek osobisty, własność osobista, ruchomość personal property
21. personal style = osobisty styl personal style
24. personal level = osobisty poziom personal level
26. personal gain = korzyść osobista personal gain
30. personal appearance = stawiennictwo osobiste personal appearance
36. personal opinion = pogląd osobisty personal opinion
37. personal touch = osobiste podejście personal touch
38. personal safety = bezpieczeństwo osobiste personal safety
40. personal connection = osobisty związek personal connection
41. personal possession = majątek osobisty, własność osobista, ruchomość personal possession
45. personal favorite = własny ulubieniec personal favorite
47. personal growth = rozwój osobisty personal growth
49. personal ambition = osobista ambicja personal ambition
50. personal expense = osobisty koszt personal expense
52. personal decision = osobista decyzja personal decision
53. personal belief = osobista wiara personal belief
54. personal taste = osobisty smak personal taste
55. personal bodyguard = własny ochroniarz personal bodyguard
57. personal involvement = prywatne uczestnictwo personal involvement
59. personal goal = osobisty cel personal goal
60. personal need = własna potrzeba personal need
61. personal commitment = prywatne zobowiązanie personal commitment
62. personal loan = kredyt indywidualny personal loan
64. personal affair = sprawa osobista personal affair
65. personal quality = cecha osobowa personal quality
66. personal liberty = wolność osobista personal liberty
67. personal use = użytek osobisty personal use
68. personal data = dane osobowe, dane personalne personal data
69. personal issue = osobista kwestia personal issue
70. personal collection = indywidualne kolekcjonowanie personal collection
71. personal secretary = osobisty sekretarz personal secretary
73. personal risk = osobiste ryzyko personal risk
74. personal knowledge = osobista wiedza personal knowledge
75. personal space = przestrzeń osobista personal space
76. personal website = osobisty serwis internetowy personal website
77. personal statement = oświadczenie osobiste personal statement
78. personal loss = osobista strata personal loss
79. personal relation = osobisty związek personal relation
80. personal pronoun = zaimek osobowy (np. "I", "you", "he") personal pronoun
81. personal service = osobiste doręczenie wezwania sądowego personal service
82. personal record = osobowe dokumentacja personal record
83. personal question = osobiste pytanie personal question
84. personal attention = osobista uwaga personal attention
85. personal message = osobista wiadomość personal message
86. personal security = bezpieczeństwo osobiste personal security
87. personal library = osobista biblioteka personal library
88. personal privacy = osobista prywatność personal privacy
89. personal paper = osobisty papier personal paper
90. personal guard = własny strażnik personal guard
91. personal nature = osobista natura personal nature
92. personal power = osobista moc personal power
95. personal appeal = urok osobisty personal appeal
96. personal thing = osobista rzecz personal thing
97. personal vendetta = prywatna wojna personal vendetta
99. personal name = osobiste imię personal name
100. personal environment = osobiste środowisko personal environment
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 161
czasownik + personal
Kolokacji: 3
become personal • feel personal • denote personal
przysłówek + personal
Kolokacji: 14
highly personal • deeply personal • intensely personal • most personal • purely personal • ...
personal + przyimek
Kolokacji: 6
personal to • personal in • personal with • personal for • personal of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.