"personal thing" — Słownik kolokacji angielskich

personal thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobista rzecz
  1. personal przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As for being at work, I have some personal things to take care of today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo