Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"oil" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oil rzeczownik

rzeczownik + oil
Kolokacji: 107
vegetable oil • fuel oil • heating oil • Shale oil • palm oil • fish oil • motor oil • Heat oil • coconut oil • peanut oil • Midnight Oil • ...
oil + rzeczownik
Kolokacji: 263
oil price • oil company • oil painting • oil industry • oil field • oil production • oil refinery • oil lamp • oil reserve • oil tanker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
5. oil field = teren ze złożami ropy oil field
7. oil refinery = rafineria ropy naftowej oil refinery
8. oil lamp = lampa naftowa oil lamp
10. oil tanker = tankowiec, cysterna oil tanker
11. oil producer = producent naftowy oil producer
12. oil revenue = dochód z ropy naftowej oil revenue
13. oil crisis = kryzys naftowy oil crisis
14. oil Well = olej dobrze oil Well
15. oil pipeline = rurociąg naftowy, naftociąg, ropociąg oil pipeline
17. oil supply = dostawy ropy naftowej oil supply
18. oil market = rynek ropy oil market
19. oil paint = farba olejna oil paint
21. oil rig = wieża wiertnicza oil rig
22. oil export = eksport naftowy oil export
23. oil spill = wyciek ropy oil spill
24. oil import = import naftowy oil import
25. oil slick = plama oleju\, ropy (na wodzie lub ziemi) oil slick
26. oil boom = huk naftowy oil boom
27. oil embargo = embargo na ropę naftową oil embargo
28. oil wealth = bogactwo naftowe oil wealth
29. oil analyst = analityk naftowy oil analyst
30. oil tank = zbiornik ropy naftowej oil tank
31. oil platform = szyb wiertniczy oil platform
32. oil business = biznes naftowy oil business
33. oil worker = robotnik naftowy oil worker
34. oil gas industry = gazownictwo naftowe oil gas industry
35. oil executive = pracownik szczebla kierowniczego naftowy oil executive
36. oil future = przyszłość naftowa oil future
37. oil stock = towar naftowy oil stock
38. oil sales = sprzedaże naftowe oil sales
39. XL oil pipeline = Rurociąg naftowy XL XL oil pipeline
40. oil product = produkt naftowy oil product
41. oil shock = szok naftowy (kryzys na rynku surowców energetycznych) oil shock
43. oil money = pieniądze z ropy naftowej oil money
44. oil gas exploration = poszukiwanie gazu olejowego oil gas exploration
45. oil portrait = portret olejny oil portrait
46. oil exporter = eksporter ropy naftowej oil exporter
47. oil natural gas = gaz ziemny naftowy oil natural gas
48. oil giant = olbrzym naftowy oil giant
49. oil resource = zasób naftowy oil resource
50. oil deposit = złoże ropy naftowej oil deposit
51. oil output = produkcja naftowa oil output
52. oil drum = beczka na ropę oil drum
53. oil installation = instalacja naftowa oil installation
54. oil gas company = gaz olejowy spółka oil gas company
55. oil shale = łupki bitumiczne (skały osadowe) oil shale
56. oil sector = sektor naftowy oil sector
57. oil sand = piasek roponośny, piasek smołowy, piasek bitumiczny oil sand
58. oil terminal = instalacja odbiorcza ropy oil terminal
59. oil trader = handlowiec naftowy oil trader
60. oil change = wymiana oleju oil change
61. oil shipment = transport naftowy oil shipment
62. oil sketch = szkic olejny oil sketch
63. oil trade = handel naftowy oil trade
64. state oil company = spółka naftowa państwowa state oil company
65. oil leak = wyciek naftowy oil leak
66. Standard Oil Company = Standard spółka naftowa Standard Oil Company
67. Oil City = Miasto naftowe Oil City
68. oil pump = pompa olejowa oil pump
69. oil facility = obiekt naftowy oil facility
70. oil palm = olejowiec, palma oliwna oil palm
71. oil extraction = wydobycie ropy oil extraction
72. oil painter = malarz naftowy oil painter
73. oil shortage = niedobór naftowy oil shortage
74. oil patch = teren ze złożami ropy oil patch
75. oil discovery = wynalazek naftowy oil discovery
76. oil burner = palnik olejowy oil burner
77. Shell Oil Company = Muszla spółka naftowa Shell Oil Company
78. oil expert = specjalista naftowy oil expert
79. Oil Ministry = Ministerstwo naftowe Oil Ministry
80. oil pressure = ciśnienie oleju oil pressure
81. oil interest = zainteresowanie naftowe oil interest
82. oil contract = umowa naftowa oil contract
83. oil refiner = rafiner naftowy oil refiner
84. oil gas production = gaz olejowy produkcja oil gas production
85. oil development = rozwój naftowy oil development
oil + czasownik
Kolokacji: 41
Shale oil makes • oil rises • oil producing • oil comes • oil flows • ...
czasownik + oil
Kolokacji: 88
extract oil • pour oil • add oil • sell oil • produce oil • contain oil • buy oil • pump oil • use oil • include oil • find oil • combine oil • ...
przymiotnik + oil
Kolokacji: 114
olive oil • crude oil • essential oil • foreign oil • hot oil • heavy oil • virgin oil • little oil • extra-virgin oil • Iraqi oil • extra oil • large oil • ...
przyimek + oil
Kolokacji: 20
of oil • including oil • with oil • for oil • on oil • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.