"oil future" — Słownik kolokacji angielskich

oil future kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłość naftowa
  1. oil rzeczownik + future rzeczownik
    Silna kolokacja

    Oil futures were up nearly 6.7 percent in a week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo