Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"number" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

number rzeczownik

rzeczownik + number
Kolokacji: 656
phone number • telephone number • record number • identification number • poll number • registration number • license number • ...
number + rzeczownik
Kolokacji: 56
numbers game • number theory • number shirt • number spot • number position • number plate • number contender • number seed • ...
number + czasownik
Kolokacji: 419
number dwindles • number indicates • number varies • number decreases • number represents • number exceeds • number triples • ...
czasownik + number
Kolokacji: 396
number is built • provide like telephone numbers • produce in numbers • number is named • ask for one's number • give to a number • ...
przymiotnik + number
Kolokacji: 374
large number • small number • total number • limited number • significant number • huge number • equal number • vast number • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. small number = niewielka liczba small number
3. total number = całkowita liczba total number
4. great number = znaczna liczba great number
7. certain number = pewna liczba certain number
8. huge number = olbrzymia liczba huge number
10. equal number = równa liczba equal number
11. vast number = ogromna liczba vast number
13. exact number = dokładna liczba exact number
15. greatest number = najznaczniejsza liczba greatest number
17. sheer number = czysta liczba sheer number
19. actual number = rzeczywista liczba actual number
21. magic number = liczba magiczna, liczba o szczególnych właściwościach (np. pi) magic number
22. sufficient number = wystarczająca liczba sufficient number
23. infinite number = niezliczona liczba infinite number
24. fair number = spora liczba fair number
25. minimum number = minimalna liczba minimum number
27. surprising number = zadziwiająca liczba surprising number
28. disproportionate number = nieproporcjonalna liczba disproportionate number
  • We have an enormous number of things to do before the day is out!
  • And now an enormous number of people know a great deal about me.
  • They seemed to have an enormous number of children for such poor people.
  • There are in general an enormous number of ways to do this.
  • He saved an enormous number of lives, but lost his career.
  • That is an enormous number of people who need protection.
  • We have an enormous number of votes to get through.
  • And human behavior, if anything, has to be under an enormous number of influences.
  • They were six billion miles out from the system primary, and despite the enormous number of stars, it was dark.
  • There are an enormous number of birds on the island.
30. finite number = skończona liczba finite number
31. unlimited number = nieograniczona liczba unlimited number
32. overwhelming number = przytłaczająca liczba overwhelming number
33. fixed number = ustalona liczba fixed number
37. uniform number = jednakowa liczba uniform number
38. sizable number = spora liczba sizable number
39. maximum number = maksymalna liczba maximum number
41. impressive number = imponująca liczba impressive number
42. unspecified number = nieokreślona liczba unspecified number
43. high number = wysoka liczba high number
45. odd number = liczba nieparzysta odd number
46. overall number = całkowita liczba overall number
47. superior number = nadrzędna liczba superior number
48. specific number = określona liczba specific number
49. prime number = liczba pierwsza prime number
51. opposite number = odpowiednik, odpowiedniczka (osoba zajmująca to samo stanowisko w innej firmie lub organizacji) opposite number
52. unusual number = niezwykła liczba unusual number
53. usual number = zwykła liczba usual number
54. big number = duża liczba big number
55. similar number = podobna liczba similar number
56. real number = liczba rzeczywista real number
57. final number = ostatnia liczba final number
58. whole number = liczba całkowita dodatnia whole number
59. good number = dobra liczba good number
61. current number = numer bieżący current number
62. rational number = liczba wymierna rational number
64. right number = prawa liczba right number
65. complex number = liczba zespolona complex number
66. new number = nowa liczba new number
67. unique number = liczba jedyna w swoim rodzaju unique number
68. original number = pierwotna liczba original number
69. untold number = niezliczona liczba untold number
70. natural number = liczba naturalna natural number
71. unprecedented number = niespotykana liczba unprecedented number
72. negative number = liczba ujemna negative number
73. absolute number = liczba bezwzględna absolute number
74. local number = numer mieszkania local number
76. positive number = liczba dodatnia (powyżej 0) positive number
77. massive number = masywna liczba massive number
78. possible number = możliwa liczba possible number
79. mobile number = numer telefonu komórkowego mobile number
80. correct number = właściwy numer correct number
81. ever-increasing number = stale rosnąca liczba ever-increasing number
82. official number = numer rejestracyjny (statku, okrętu) official number
83. lucky number = szczęśliwa liczba lucky number
85. tiny number = maleńka liczba tiny number
86. select number = wybrany liczba select number
87. special number = popisowy numer special number
88. extraordinary number = niezwykła liczba extraordinary number
89. only number = jedyna liczba only number
90. tremendous number = wspaniała liczba tremendous number
92. hard number = twarda liczba hard number
93. variable number = zmienna liczba variable number
94. little number = mało liczby little number
95. national number = krajowa liczba national number
96. remarkable number = niezwykła liczba remarkable number
97. arbitrary number = arbitralna liczba arbitrary number
98. annual number = doroczna liczba annual number
99. true number = prawdziwa liczba true number
100. wide number = szeroka liczba wide number
przyimek + number
Kolokacji: 42
that number • without number • together with a number • regardless of the number • among a number • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.