"number" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

number rzeczownik

rzeczownik + number
Kolokacji: 656
phone number • telephone number • record number • identification number • poll number • registration number • license number • ...
number + rzeczownik
Kolokacji: 56
numbers game • number theory • number shirt • number spot • number position • number plate • number contender • number seed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
3. number shirt = liczba koszula number shirt
4. number spot = miejsce liczby number spot
5. number position = pozycja liczby number position
6. number plate = tablica rejestracyjna number plate
7. number contender = zawodnik liczby number contender
8. number seed = nasiona liczby number seed
9. number one = oddawanie moczu number one
10. number Jersey = liczba Wyspa Jersey number Jersey
11. number system = system liczbowy number system
12. number hit = liczba uderzyła number hit
13. number album = album liczby number album
14. number generator = generator liczby number generator
15. number n = n liczby number n
16. number song = piosenka liczby number song
17. number priority = liczba priorytet number priority
number + czasownik
Kolokacji: 419
number dwindles • number indicates • number varies • number decreases • number represents • number exceeds • number triples • ...
czasownik + number
Kolokacji: 396
number is built • provide like telephone numbers • produce in numbers • number is named • ask for one's number • give to a number • ...
przymiotnik + number
Kolokacji: 374
large number • small number • total number • limited number • significant number • huge number • equal number • vast number • ...
przyimek + number
Kolokacji: 42
that number • without number • together with a number • regardless of the number • among a number • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.