"substantial number" — Słownik kolokacji angielskich

substantial number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna liczba
  1. substantial przymiotnik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It could also create a substantial number of jobs in the town.

powered by  eTutor logo