"substantial portion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna część
  1. substantial przymiotnik + portion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the new agency is expected to get a substantial portion to work with.

powered by  eTutor logo