BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"portion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

portion rzeczownik

rzeczownik + portion
Kolokacji: 79
portion of one's body • portion of one's life • portion of one's income • portion of one's revenue • portion of land • ...
portion + rzeczownik
Kolokacji: 5
portion size • portion control • portion north • portion south • portion west
portion + czasownik
Kolokacji: 50
portion goes • portion comes • portion extends • portion remains • portion contains • portion includes • portion consists • portion lies • ...
czasownik + portion
Kolokacji: 111
include portions • serve portions • live in the portions • portion is known • divide into several portions • portion is designated • ...
przymiotnik + portion
Kolokacji: 209
large portion • small portion • significant portion • southern portion • northern portion • western portion • eastern portion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
4. southern portion = południowa część southern portion
7. eastern portion = wschodnia część eastern portion
8. central portion = centralna część central portion
9. major portion = główna część major portion
  • But the new agency is expected to get a substantial portion to work with.
  • "The idea is for them to get a very substantial portion of the collection."
  • City officials have said that a "substantial portion" is more than 40 percent.
  • City officials have said "substantial portion" means more than 40 percent of floor space or stock.
  • On the last play the house had in fact won back a substantial portion of its night's losses.
  • Thus, she has already paid taxes on a substantial portion of that $2,000.
  • In 1888, a fire destroyed a substantial portion of the town's business district.
  • However, a substantial portion of house members are undergraduate students.
  • In reply I told him a substantial portion of the truth.
  • Nuclear industry provides a substantial portion of jobs in the region.
11. low portion = niska część low portion
12. upper portion = górna część upper portion
13. good portion = dobra część good portion
14. unincorporated portion = niezarejestrowana część unincorporated portion
15. great portion = znaczna część great portion
18. main portion = główna część main portion
20. big portion = duża część big portion
21. tiny portion = maleńka część tiny portion
22. southeastern portion = southeastern część southeastern portion
23. huge portion = olbrzymia część huge portion
24. sizable portion = spora część sizable portion
25. southwestern portion = southwestern część southwestern portion
26. northeastern portion = północno-wschodnia część northeastern portion
27. early portion = wczesna część early portion
28. equal portion = jednakowa część equal portion
29. only portion = jedyna część only portion
30. northwestern portion = północno-zachodnia część northwestern portion
31. middle portion = część środka middle portion
32. top portion = najwyższa część top portion
33. rear portion = tylna część rear portion
34. final portion = ostatnia część final portion
35. front portion = część frontu front portion
36. outer portion = najdalsza część outer portion
37. entire portion = cała część entire portion
38. different portion = inna część different portion
39. southernmost portion = część położona najdalej na południe southernmost portion
40. anterior portion = wcześniejsza część anterior portion
42. creative portion = twórcza część creative portion
43. high portion = wysoka część high portion
44. unused portion = nieużywana część unused portion
45. inner portion = wewnętrzna część inner portion
46. old portion = stara część old portion
47. bottom portion = część spodu bottom portion
przyimek + portion
Kolokacji: 23
including portions • into several portions • along the portion • from portions • across the portion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.