"major portion" — Słownik kolokacji angielskich

major portion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna część
  1. major przymiotnik + portion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Major portions of the county were cut off for two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo