BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"substantial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

substantial przymiotnik

substantial + rzeczownik
Kolokacji: 345
substantial amount • substantial number • substantial increase • substantial portion • substantial part • substantial change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
  • But the new agency is expected to get a substantial portion to work with.
  • "The idea is for them to get a very substantial portion of the collection."
  • City officials have said that a "substantial portion" is more than 40 percent.
  • City officials have said "substantial portion" means more than 40 percent of floor space or stock.
  • On the last play the house had in fact won back a substantial portion of its night's losses.
  • Thus, she has already paid taxes on a substantial portion of that $2,000.
  • In 1888, a fire destroyed a substantial portion of the town's business district.
  • However, a substantial portion of house members are undergraduate students.
  • In reply I told him a substantial portion of the truth.
  • Nuclear industry provides a substantial portion of jobs in the region.
6. substantial change = poważna zmiana, istotna zmiana substantial change
10. substantial loss = poważna strata substantial loss
15. substantial support = znaczne wsparcie substantial support
16. substantial reduction = znaczne obniżenie substantial reduction
18. substantial risk = znaczące ryzyko substantial risk
19. substantial saving = znaczna oszczędność substantial saving
20. substantial role = istotna rola substantial role
21. substantial impact = istotny wpływ substantial impact
23. substantial interest = znaczący interes substantial interest
25. substantial funding = znaczne finansowanie substantial funding
26. substantial growth = znaczny rozwój substantial growth
27. substantial benefit = znaczna korzyść substantial benefit
28. substantial gain = znaczący przyrost substantial gain
29. substantial majority = znaczna większość substantial majority
30. substantial cut = znaczne cięcie substantial cut
32. substantial body = znaczne ciało substantial body
36. substantial cost = znaczny koszt substantial cost
37. substantial margin = znaczący margines substantial margin
38. substantial minority = znaczna mniejszość substantial minority
39. substantial work = znaczna praca substantial work
40. substantial lead = znaczna wskazówka substantial lead
43. substantial force = znacząca siła substantial force
46. substantial share = znaczna część substantial share
47. substantial area = znaczący obszar substantial area
48. substantial fund = znaczny fundusz substantial fund
49. substantial agreement = zgoda w kwestiach zasadniczych substantial agreement
51. substantial aid = znaczna pomoc substantial aid
53. substantial effort = istotny wysiłek substantial effort
54. substantial power = znacząca moc substantial power
55. substantial income = znaczny dochód substantial income
58. substantial fee = znaczna opłata substantial fee
59. substantial presence = znaczna obecność substantial presence
61. substantial stake = znaczna stawka substantial stake
63. substantial revenue = znaczny przychód substantial revenue
66. substantial debt = znaczny dług substantial debt
67. substantial asset = znaczący atut substantial asset
przysłówek + substantial
Kolokacji: 4
most substantial • fairly substantial • pretty substantial • sufficiently substantial

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.