"substantial increase" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny wzrost
  1. substantial przymiotnik + increase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "No, I believe you may see a substantial increase in profit."

powered by  eTutor logo