"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. mind terribly = umysł szalenie mind terribly
3. technically minded = technicznie zwracać uwagę technically minded
4. historically minded = historycznie zwracać uwagę historically minded
5. traditionally minded = tradycyjnie zwracać uwagę traditionally minded
6. similarly minded = podobnie zwracać uwagę similarly minded
7. independently minded = samodzielnie zwracać uwagę independently minded
8. scientifically minded = naukowo zwracany uwagę scientifically minded
9. mechanically minded = mechanicznie zwracać uwagę mechanically minded
10. socially minded = prospołeczny socially minded
11. commercially minded = opłacalnie zwracać uwagę commercially minded
12. democratically minded = demokratycznie zwracać uwagę democratically minded
13. mind immediately = umysł natychmiast mind immediately
14. economically minded = gospodarczo zwracać uwagę economically minded
15. spiritually minded = duchowo zwracać uwagę spiritually minded
16. academically minded = naukowo myślący academically minded
17. philosophically minded = filozoficznie zwracany uwagę philosophically minded
18. conventionally minded = konwencjonalnie zwracać uwagę conventionally minded
(2) internationally, globally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.