"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. mind one's business = umysł czyjś biznes mind one's business
2. mind people = ludzie umysłu mind people
3. mind images = umysł obrazy mind images
4. mind one's tongue = umysł czyjś język mind one's tongue
5. mind artists = artyści umysłu mind artists
6. mind answering = odpowiadanie umysłu mind answering
(2) manner, store
Kolokacji: 2
(3) sir, boy, woman
Kolokacji: 3
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.