"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. bring to mind = przypominać, przywodzić na myśl bring to mind
2. come to mind = przyjść do głowy, strzelić do głowy (komuś) come to mind
3. seem to mind = wydawaj się umysłowi seem to mind
4. call to mind = przypominać, przywodzić na myśl call to mind
5. tell to mind = powiedz umysłowi tell to mind
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.