"mind in" — Słownik kolokacji angielskich

mind in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać uwagę w
  1. mind czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    He looked at Ruth, and she did not seem to mind in the least.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo