ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mind for" — Słownik kolokacji angielskich

mind for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać uwagę dla
  1. mind czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    Perhaps you should stay in bed and mind your own business for a rare change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo