"mind with" — Słownik kolokacji angielskich

mind with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać uwagę z
  1. mind czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    It's amazing the ideas that can come to mind with a little thought and some extra effort on your part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo