"mind about" — Słownik kolokacji angielskich

mind about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umysł około
  1. mind czasownik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    If that's the phrase that comes to mind about these players, than it really does tell us all we need to know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo