"mind from" — Słownik kolokacji angielskich

mind from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać uwagę z
  1. mind czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    Maybe this has come about because of their single minded hard work from an early age?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo