"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) about, in, for, with, on, ...
Kolokacji: 11
1. mind about = umysł około mind about
2. mind in = zwracać uwagę w mind in
3. mind for = zwracać uwagę dla mind for
4. mind with = zwracać uwagę z mind with
5. mind on = zwracać uwagę na mind on
6. mind at = zwracać uwagę przy mind at
7. mind to = zwracać uwagę aby mind to
8. mind from = zwracać uwagę z mind from
9. mind of = zwracać uwagę z mind of
10. mind by = zwracać uwagę przez mind by
11. mind that = umysł że mind that
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.