BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. milk product = produkt mleczny, nabiał milk product
3. milk carton = karton mleka milk carton
5. milk bottle = butelka na mleko milk bottle
6. milk cheese = mleko ser milk cheese
7. milk cow = dojna krowa, dochodowy interes (w przenośni) milk cow
8. milk crate = skrzynka mleka milk crate
9. milk price = cena mleka milk price
10. milk powder = mleko w proszku milk powder
11. milk jug = duża\, plastikowa butelka na mleko milk jug
  • The solution turned out to be a one-gallon milk jug.
  • He found a note from her propped up against the milk jug: "Have to go home for a few days.
  • That time he got the milk jug stuck on his nose?
  • Hermione carried the milk jug over to the table and turned it upside down.
  • A book was propped up against a milk jug, and he was reading.
  • There was a note folded between the teapot and the milk jug.
  • People freak out if the hotel shampoo bottle isn't the size of a milk jug.
  • On it was a teapot, milk jug and two cups.
  • I reached in and hooked the handle of what had been a milk jug, gallon size.
  • Or the lovely, curved local milk jugs made of some very dark wood.
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.