BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"milk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

milk rzeczownik

rzeczownik + milk
Kolokacji: 23
breast milk • coconut milk • chocolate milk • skim milk • Harvey Milk • ...
milk + rzeczownik
Kolokacji: 82
milk production • milk product • milk carton • milk chocolate • milk bottle • milk cheese • milk cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
  • The main economic activities are coffee growing and milk production.
  • The milk production in this area still remains important to the community.
  • Milk production is also a major source of income here.
  • Food industry, including milk production, is also developed to some extent.
  • If you try using them regularly as a working mother, you'll take a real hit on milk production.
  • Milk production and tourism are also important in the local economy.
  • Milk production dropped about 1 percent last year, from the record of 144.1 billion pounds in 1986.
  • Their purpose is to bring rising milk production under control.
  • We have also tightened up our management in other key areas of milk production.
  • You may need to pump frequently to get your milk production started.
2. milk product = produkt mleczny, nabiał milk product
3. milk carton = karton mleka milk carton
5. milk bottle = butelka na mleko milk bottle
6. milk cheese = mleko ser milk cheese
7. milk cow = dojna krowa, dochodowy interes (w przenośni) milk cow
8. milk crate = skrzynka mleka milk crate
9. milk price = cena mleka milk price
10. milk powder = mleko w proszku milk powder
11. milk jug = duża\, plastikowa butelka na mleko milk jug
milk + czasownik
Kolokacji: 11
milk contains • milk comes • milk shakes • milk produces • milk flows • ...
czasownik + milk
Kolokacji: 49
drink milk • add milk • produce milk • give milk • get milk • use milk • sell milk • buy milk • ...
przymiotnik + milk
Kolokacji: 41
condensed milk • whole milk • fresh milk • warm milk • hot milk • powdered milk • sour milk • ...
przyimek + milk
Kolokacji: 14
of milk • with milk • to milk • in milk • for milk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.