"method" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

method rzeczownik

rzeczownik + method
Kolokacji: 199
teaching method • treatment method • production method • construction method • research method • payment method • ...
method + rzeczownik
Kolokacji: 5
Method Man • method actor • method book • methods course • method patent
method + czasownik
Kolokacji: 117
method includes • method uses • method involves • method allows • method requires • method works • method makes • ...
czasownik + method
Kolokacji: 93
method described • method employed • use methods • method called • introduce methods • method known • include methods • ...
przymiotnik + method
Kolokacji: 437
traditional method • different method • scientific method • common method • effective method • simple method • prevalent method • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
1. new method = nowa metoda new method
4. scientific method = metoda naukowa scientific method
6. effective method = skuteczna metoda effective method
8. prevalent method = przeważająca metoda prevalent method
9. best method = najlepsza metoda best method
10. modern method = nowoczesna metoda modern method
  • This association was found at two levels by different statistical methods.
  • In 1925, his first book was published: Statistical methods for research workers.
  • Different types of statistical methods can be used to do this.
  • Now even crude statistical methods will show the same result.
  • Other companies turn to statistical methods used in testing nuclear weapons.
  • It is one of the 20th century's most influential books on statistical methods.
  • Is this particular statistical method appropriate for the task at hand?
  • A math base with a focus on modern statistical methods.
  • This would make it more difficult to crack, using statistical methods.
  • This type of research is highly dependent on statistical methods.
13. preferred method = woleć metoda preferred method
14. efficient method = skuteczna metoda efficient method
15. primary method = główna metoda primary method
16. standard method = typowa metoda standard method
19. popular method = popularna metoda popular method
20. usual method = zwykła metoda usual method
22. old method = stara metoda old method
23. only method = jedyna metoda only method
24. main method = główna metoda main method
27. direct method = metoda bezpośrednia (nauczania języków obcych) direct method
28. analytical method = metoda analityczna analytical method
32. innovative method = nowatorska metoda innovative method
33. practical method = metoda możliwa do zastosowania w praktyce practical method
34. better method = lepsza metoda better method
35. available method = dostępna metoda available method
36. general method = normalna metoda general method
37. basic method = podstawowa metoda basic method
38. safe method = bezpieczna metoda safe method
40. possible method = możliwa metoda possible method
41. easy method = łatwa metoda easy method
44. particular method = szczególna metoda particular method
46. appropriate method = odpowiednia metoda appropriate method
47. unique method = wyjątkowa metoda unique method
48. unorthodox method = niekonwencjonalna metoda unorthodox method
49. advanced method = zaawansowana metoda advanced method
50. novel method = nowatorska metoda novel method
51. accurate method = dokładna metoda accurate method
52. early method = wczesna metoda early method
56. unusual method = niezwykła metoda unusual method
57. slow method = wolna metoda slow method
58. original method = pierwotna metoda original method
59. indirect method = pośrednia metoda indirect method
60. cheap method = tania metoda cheap method
62. alternate method = kolejna metoda alternate method
63. proper method = właściwa metoda proper method
64. historical method = metodologia historyczna historical method
65. above method = ponad metodą above method
67. normal method = zwykła metoda normal method
68. ancient method = pradawna metoda ancient method
69. educational method = pedagogiczna metoda educational method
70. special method = metoda specjalna special method
71. exact method = dokładna metoda exact method
73. useful method = przydatna metoda useful method
74. empirical method = metoda empiryczna empirical method
75. certain method = pewna metoda certain method
76. convenient method = praktyczna metoda convenient method
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 102
przyimek + method
Kolokacji: 23
of methods • through methods • on methods • about methods • by methods • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.