"innovative method" — Słownik kolokacji angielskich

innovative method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska metoda
  1. innovative przymiotnik + method rzeczownik
    Silna kolokacja

    He made important studies of minerals and developed innovative methods in mining.

powered by  eTutor logo